Logo
Translation and English learning by Britannica
merriam webster

1 Translation result for tirón in English

sustantivo

tirón sustantivo

es
pull, tug, yank

Reverse translation for tirón

pull  - tirón, jalón, atracción, fuerza, influencia, tirador (de un cajón, etc.) 
tug  - tirón, jalón 
yank  - tirón 
Word of the day

How do you say hybrid?