Logo
Translation and English learning by Britannica
merriam webster

1 Translation result for kabbalah in Spanish

noun

kabbalah noun

unfavorite favorite play sound
kabbalahs
cábala

Reverse translation for kabbalah

cábala  - cabala, kabbalah 
Play now